"When a part of me feels loved, it awakens to its own healing." - Kevin McEvenue

Voor ervaren focussers

Tijd: 10 – 13 uur.
Plaats:
FocusCentrum DenHaag, Valkenboskade 570.
Kosten: € 10 over te maken naar bankrekeningnr. NL33ASNB0707159571 t.n.v. E. de Bruijn, o.v.v. datum practicum-ochtend(en).
Inschrijven/aanmelden:
Maak gebruik van ons contactformulier.
Voor meer informatie: Bel, mail of schrijf ons.

Opzet

De opzet van de Practicum-ochtenden is als volgt:

  • korte inleiding op het thema
  • gezamenlijke oefening rond het thema,
  • zelf oefenen in kleine groepjes

Practicum-ochtenden in FocusCentrum eind 2020/begin 2021

  • zaterdagochtenden
    Binnenkort verschijnen nieuwe data

Focussen en Dromen

Focussend omgaan met dromen betekent dat de dromer in zichzelf naspeurt wat de droom hem brengt. De begeleider reikt vragen aan en nodigt de dromer uit stil te staan bij hoe dit of dat onderdeel van de droom in het lijf voelt; daaruit komt vaak nieuwe informatie voort, informatie die verrassend afwijkt van wat dromen-boeken zeggen en/of van wat de dromer al meende te weten. Gendlins uitgangspunt is dat elke droom iets nieuws brengt, nieuwe energie! En dat het belangrijk is op zoek te gaan naar dat nieuwe, en vervolgens te zorgen dat het verankerd raakt. Gendlin geeft hiervoor globaal een aantal stappen aan.

In onze workshop Focussen en Dromen zullen we vanuit deze visie en m.b.v. deze stappen aan dromen werken. Er zal afwisselend tijd zijn voor een demonstratie in de groep, inleiding op de theorie, het werken in paren aan een droom of droomfragment, en nabesprekingen.

Voorwaarde: Focussen 1 of daarmee gelijk te stellen voorbereiding.
Datum: alleen op aanvraag, voor een groep van 4 tot 6 mensen
Kosten: prijs in overleg
Inschrijven/aanmelden:
Maak gebruik van ons contactformulier.
Voor meer informatie: Bel, mail of schrijf ons.

Focussen met de Innerlijke Criticus en het Kind Vanbinnen

Negatief kritische geluiden van binnenuit kunnen je behoorlijk blokkeren of onderuithalen. Waarom zou je deze geluiden en alles wat daar voor jou aan vastzit niet net zo benaderen als andere, deels onbekende processen in jezelf? Niet vluchten of vechten, maar open en benieuwd zo'n Innerlijke Criticus benaderen, en luisteren naar wat hij/zij eigenlijk voor je wil doen - dat kan verrassend en bevrijdend zijn.

Een "Kind Vanbinnen": iets in je wat jong is, misschien heel open en vol energie, geneigd tot ontdekken en pleziermaken, misschien juist wantrouwig, gesloten - wie weet wat het allemaal heeft meegemaakt!
Zo'n kind kan een belangrijke rol in je leven spelen. Vaak duikt het onverwacht op, met impulsen of emoties die je lijken te overkómen, met reacties op mensen en gebeurtenissen volgens een oud, ongewild patroon.
Het speelse, creatieve, benieuwde kind in jezelf: laat dat z'n gang maar gaan. Maar het kind dat vastgelopen is in oude patronen, angsten, blokkades: dàt heeft je erkenning nodig, je steun en soms zelfs je hulp.
In onze workshop zoekt ieder contact met het eigen Kind Vanbinnen, focussend, in groepsoefeningen of in tweetallen. Tekenen, kleien, dingen opschrijven, bewegen op muziek, het gebeurt er allemaal. Er hoeft niks, en er kan veel!

Voorwaarde: Focussen 1 of daarmee gelijk te stellen voorbereiding.
Datum: alleen op aanvraag, voor een groep van 4 tot 6 mensen
Kosten: prijs in overleg
Inschrijven/aanmelden:
Maak gebruik van ons contactformulier.
Voor meer informatie: Bel, mail of schrijf ons.

In of buiten Den Haag

Erna en Christine geven op verzoek ook buiten hun centrum focusworkshops en inleidingen over Focussen. Variabele groepsgrootte. Prijzen nader overeen te komen.
Voor meer informatie bel of mail ons.